Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Programy profilaktyczne

Zdrowe piersi są OK.!

Wojewódzki program edukacyjny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zakresie profilaktyki raka piersi.

Cele programu:

 • Kształtowanie wśród uczennic szkół ponadgimnazjalnych nawyku pielęgnacji piersi i dbania o nie
 • Budowanie świadomości dotyczącej dbania o zdrowe piersi wśród uczniów (dziewcząt i chłopców) oraz wśród osób z ich najbliższego otoczenia

Adresaci:

 • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (dziewczęta i chłopcy)
 • Pośrednio również rodzice, kobiety z najbliższego otoczenia uczniów oraz kadra pedagogiczna szkół

Treści programu:

 • Pojęcie raka piersi
 • Podstawowe dane epidemiologiczne dotyczące zachorowalności i umieralności na raka piersi w Polsce i w Europie
 • Budowa piersi oraz fazy rozwoju piersi
 • Czynniki ryzyka zachorowalności na raka piersi i objawy raka piersi
 • Rola piersi dla zdrowia i urody kobiet
 • Zasady pielęgnacji piersi i zjawisko brafittingu
 • Podstawowe metody wykrywania raka piersi
 • Zasady prawidłowego samobadania piersi

Program realizowany jest pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

Wybierz życie – pierwszy krok

Program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy. http://www.pierwszykrok.edu.pl/

Cele programu:

 • zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wpływu wirusa HPV na jego powstawanie;
 • podniesienie świadomości dotyczącej czynników ryzyka raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna);
 • motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie;
 • przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym;
 • dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne.

Adresaci:

 • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (dziewczęta i chłopcy)
 • Pośrednio również rodzice, kobiety z najbliższego otoczenia uczniów oraz kadra pedagogiczna szkół 

Program uzyskał akceptację Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz pozytywna opinię Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

 

Znamię? Znam je!

Program edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych w celu upowszechnienia wiedzy  z zakresu profilaktyki czerniaka.

Obecnie, pomimo wielu akcji profilaktycznych, czerniak stanowi nadal problem społeczny i jest główną przyczyna zgonów z powodu nowotworów złośliwych skóry. W Polsce rocznie odnotowuje się ok. 3.000 przypadków nowych zachorowań na czerniaki, dlatego inicjatywy mające na celu promocję profilaktyki tego nowotworu są bardzo pożądane.

Cel programu:

 • Przekazanie wiedzy na temat ryzyka zachorowania na czerniaka
 • Uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki
 • Uświadomienie wartości odpowiednich zachowań i postaw

Adresaci:

 • Uczniowie szkół ponadpodstawowych
 • Pośrednio również rodzice oraz kadra pedagogiczna szkół

Treść programu:

 • Charakterystyka czerniaka
 • Jak rozpoznać cechy charakterystyczne dla czerniaka – badanie skóry
 • Ochrona przed czerniakiem
 • Grupy ryzyka

Program realizowany jest przez Fundację „Gwiazda Nadziei” w partnerstwie z Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego oraz merytorycznym patronatem Akademii Czerniaka

https://www.akademiaczerniaka.pl/akademia-czerniaka/nasze-kampanie/kampania-znamie-znam-je/o-kampanii

 

Podstępne WZW!

Program edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, którego głównym celem jest podniesienie wiedzy na temat profilaktyki zakażeń HBV i HCV. Kształtowanie zachowań zdrowotnych, w tym również w zakresie przeciwdziałania chorobom zakaźnym, stanowi ważny element działań edukacyjnych w szkole.

Cele programu:

 • Przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażeń HBV i HCV
 • Uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki
 • Pobudzenie do refleksji nad własnymi zachowaniami zdrowotnymi
 • Kształtowanie prawidłowych zachowań w stosunku do osób zakażonych

Adresaci:

 • Uczniowie szkół ponadpodstawowych
 • Pośrednio również rodzice oraz kadra pedagogiczna szkół

Treści programu:

 • Informacje dotyczące roli wątroby w naszym organizmie
 • Podstawowe dane na temat zakażeń HBV i HCV
 • Drogi zakażenia, objawy i przebieg choroby
 • Diagnostyka, leczenie oraz profilaktyka

Program realizowany jest przez Fundację „Gwiazda Nadziei” w partnerstwie z Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.

 

ARS – jak dbać o miłość!

Nowoczesna edukacja dla młodzieży ponadgimnazjalnej z zakresu profilaktyki uzależnień; program ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami; jego oryginalnym założeniem jest otwarte i konsekwentne odwołanie się do najbardziej cenionej wartości w życiu ludzkim jaką jest miłość.

Cel programu:

 • ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie;

Adresaci:

 • program skierowany jest do młodzieży w wieku 15-19 lat, zawiera również elementy angażujące ich rodziców;

Treści programu:

 • Program ARS oparty jest na kombinacji składającej się z wiodących strategii profilaktycznych (klasyfikowania wartości, modyfikowania błędnych przekonań, rozwijania umiejętności życiowych, budowania więzi ze wspólnotą szkolną/ rodzinną) oraz przekazu istotnych informacji, czyli strategii uzupełniającej (informacyjnej).
DOROŚLI DZIECIOM

Kampania Społeczna "DOROŚLI DZIECIOM" - Mazowsze na rzecz przeciwdziałania narkomanii.

 Cel programu:

Data dodania: 2021-05-26 09:31:33
Data edycji: 2021-05-26 11:24:10
Ilość wyświetleń: 135

Konkursy

Sprawdź
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko co pomyśli głowa.”
„Trzeba mi nowych skrzydeł, nowych dróg potrzeba.”

Juliusz Słowacki

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej