Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Stypendia

Ruszyła rekrutacja do 14. Edycji Indeks Start2Star.

To program stypendialny, adresowany do najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy zaczynają studia.

Co roku wybieranych jest 14-stu maturzystów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 1600zł brutto miesięcznie, wypłacane przez cały okres studiów (I i II stopnia).

Kwota ta pozwoli nie tylko pokryć koszty kształcenia, ale także utrzymania, a także inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: 

https://paga.org.pl/programy/indeks-start2star-xiv-edycja/

 

 

Ruszyła XX edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Na zdolnych, ambitnych tegorocznych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne, czeka ponad 500 stypendiów pomostowych na I rok nauki. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł.

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendia na I rok mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych. Poza tym młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków: pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR, być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich. Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej.

 

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl.  

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r., do godz. 16.00.

 

Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Fundacji Stocznia. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl

 

Informacja o Stypendium akademickim Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

 

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia, 5 lipca 2021 roku rozpocznie rekrutację do 10 Edycji stypendiów akademickich na rok 2021/2022.

Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednokrotnie jest jedyną szansą na podjęcie studiów wyższych w większych miastach.

 

Stypendia w wysokości 6000zł. przyznawane są na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych na polskich uczelniach akademickich.

 

Link do strony: www.fejj.pl

Link do Regulaminu: https://www.fejj.pl/pierwszy-rok/Home/Terms?pId=1&eId=8

 

 

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Stypendium UJ zostało stworzone w celu wspierania rozwoju naukowego i osobistego osób uzdolnionych, osiągających znaczące wyniki w nauce i/lub prowadzących badania naukowe, bądź też utalentowanych artystycznie, chcących rozpocząć studia na UJ.

 

Laureatom Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego oferujemy:

  • stypendium w wysokości 2000 zł miesięcznie, przyznawane na cały okres jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • uzyskanie maksymalnego wyniku kwalifikacji w rekrutacji na wybrany przez siebie kierunek studiów;
  • możliwość realizacji programu studiów według indywidualnego planu;
  • opiekę naukową nauczyciela akademickiego;
  • gwarancję miejsca w domu studenckim.

 

Nabór wniosków w konkursie o Stypendium trwa do 15 marca 2021 roku.

 

O Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą ubiegać się: wybitni uczniowie lub absolwenci polskich bądź zagranicznych szkół średnich oraz wybitni polscy lub zagraniczni studenci, którzy chcą podjąć studia w UJ na wybranym przez siebie kierunku studiów (z wyłączeniem kierunków studiów prowadzonych w ramach Collegium Medicum UJ). Warunkiem formalnym jest ukończenie nie dawniej niż trzy lata przed ogłoszeniem konkursu szkoły wydającej świadectwo lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce lub pobieranie nauki w takiej szkole w momencie ogłoszenia konkursu.

 

Szczegóły na stronie: stypendia.uj.edu.pl

Data dodania: 2021-05-25 13:13:46
Data edycji: 2021-06-01 11:48:55
Ilość wyświetleń: 375

Konkursy

Sprawdź
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko co pomyśli głowa.”
„Trzeba mi nowych skrzydeł, nowych dróg potrzeba.”

Juliusz Słowacki

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej