W dniu 31.05.2024r. sekretariat szkoły będzie nieczynny.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Polityka Prywatności i pliki cookie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookie opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookie w ramach serwisu internetowego: https://slowacki.eu (dalej jako „Serwis”).
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Zespół Szkół nr 1 w Otwocku,z siedzibą w Otwocku (05-400) przy ul. Słowackiego 4/10, reprezentowany przez (dalej jako „Administrator”).
 3. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@lo3otwock.eu lub pod numerem tel.: 22 779 22 01.
 4. Każdy podmiot korzystający z Serwisu jest jego Użytkownikiem.
 5. Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).
 6. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres e-mail: iod@perfectinfo.pl.
 7. W celu skorzystania z przysługujących Użytkownikowi praw opisanych w dalszej części Polityki prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych na wskazane powyżej adresy e-mailowe.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora, tzn. podmioty, z których usług korzysta Administrator.
 2. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności, w tym strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz podmioty udzielające pomocy technicznej Administratorowi),
  2. dostawcy usług prawnych, księgowych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze,
  3. podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. sądy, organy państwowe.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika zawarte w plikach cookie do 2 lat od momentu ich pozyskania.
 6. W przypadku pozyskiwania informacji za pomocą plików cookie niezbędnych do funkcjonowania strony, podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania strony. W przypadku pozyskiwania informacji za pomocą plików cookie służących celom marketingowym, podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 7. Na zasadach określonych w RODO, użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do:
 8. dostępu do treści swoich danych i uzyskania ich kopii,
 9. żądania sprostowania danych, ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania,
 10. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 11. przenoszenia danych,
 12. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 13. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 14. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne. Odmowa ich podania może uniemożliwić prawidłowe korzystanie z Serwisu.
 15. Dane osobowe pozyskane za pomocą plików Google Analytics mogą być przekazywane do Google LLC w Stanach Zjednoczonych. Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania danych znajdują się w rozdziale IV niniejszej Polityki.
 16. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

III. PLIKI COOKIE

 1. Pliki Cookie (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Serwis (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik Serwisu).
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookie podczas korzystania Użytkownika z Serwisu w następujących celach:
  1. dostosowywania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
  2. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu;
  3. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczeniu im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc.
 3. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwi przechowywanie plików cookie na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje, że pliki cookie mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

IV. INNE TECHNOLOGIE

 

Google Analytics

Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczonego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie Administrator realizuje, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji stron internetowych. 

 

Informacje na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisu są automatycznie zbierane przez Google Analytics i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Adres IP Użytkownika przed przekazaniem dalej jest skracany. W pewnych sytuacjach do serwera Google w Stanach Zjednoczonych przekazywany jest pełny adres IP Użytkownika i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

 

Google LLC z siedzibą w USA wykorzystując infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, zapewnia odpowiedni poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych akceptowany przez Komisję Europejską.

 

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach usługi Google Analytics dostępne są na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

Narzędzia społecznościowe

Na stronach Serwisu używane są wtyczki następujących portali społecznościowych: Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Google.

 

Wtyczki do portali społecznościowych to interaktywne elementy w Serwisie, umożliwiające udostępnianie treści z Serwisu w social mediach oraz pozwalające na bezpośrednie przekierowywanie Użytkownika odwiedzającego Serwis do profili społecznościowych Szkoły. 

 

Po kliknięciu przez Użytkownika danej wtyczki, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem danego portalu społecznościowego i może on wówczas gromadzić informacje i korzystać z plików cookie.

 

Jeżeli Użytkownik jest zalogowany do własnego konta w danym portalu społecznościowym, portal ten może przypisać wizytę Użytkownika w Serwisie do konta Użytkownika w portalu. Informacje o celu gromadzenia danych, zakresie gromadzonych danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez poszczególne portale społecznościowe oraz związanych z tym prawach Użytkowników i możliwych ustawieniach w celu ochrony prywatności podane są w politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych:

 

- Facebook - https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

- Twitter - https://twitter.com/en/privacy,

- Pinterest - https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy,

- LinkedIn - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,

- Google - https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 

Jeśli Użytkownik posiadający profil w którymś z portali społecznościowych nie chce, aby operator danego portalu gromadził dane za pośrednictwem Serwisu i łączył je z innymi zapisanymi danymi, przed odwiedzeniem Serwisu powinien wylogować się z danego portalu społecznościowego i ewentualnie usunąć odpowiednich plików cookie.

 

V. LOGI SERWERA

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym jest przechowywany. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik.

 

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami oraz siecią firmy. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu oraz zarządzaniu stroną. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych identyfikujących Użytkowników Serwisu.

Data dodania: 2022-11-30 11:16:22
Data edycji: 2022-11-30 11:16:38
Ilość wyświetleń: 1390

Konkursy

Sprawdź
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko co pomyśli głowa.”
„Trzeba mi nowych skrzydeł, nowych dróg potrzeba.”

Juliusz Słowacki

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej