Aktualności

NAUCZYCIELE dla SYRII

CZY WIESZ, ŻE:

  • Każdego dnia ok. 6,5 tys. mieszkańców Syrii musi uciekać z domu w poszukiwaniu schronienia. Szczególnie dramatyczny jest fakt, że ponad połowę uchodźców stanowią dzieci, które narażone są na choroby, przemoc i wykorzystywanie, a w rezultacie na śmierć.
  • Szacuje się, że 13 mln Syryjczyków potrzebuje natychmiastowej pomocy humanitarnej, z czego większość stanowią dzieci.

Fabian Kaltbach OFM powiedział: ,,Można nie pomagać, można znaleźć wiele racjonalnych argumentów dla konkretnych przypadków, aby nie pomagać. Ale to nic nie zmieni. Nadal będą głodni, chorzy, cierpiący, potrzebujący. Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i naiwności niż nadmiarem kalkulacji i nieufności.”

Tym razem w ,,Słowaku” to nie uczniowie – jak dotychczas było - pochylili się nad potrzebującymi, ale nauczyciele. Wszyscy wszak wiedzą, że pomaganie jest fajne i daje wiele radości, więc wzięliśmy przykład z naszej młodzieży. I tak - za sprawą zastępcy dyr. Barbary Laskus – 18 stycznia została zorganizowana w szkole kawiarenka charytatywna. Zebrała się nauczycielsko - administracyjna ,,silna grupa pod wezwaniem” w osobach: Edyta Dobrosz, Barbara Gomoła, Barbara Galbarczyk, Jarosław Hertig, Krzysztof Kazun, Katarzyna Kieszek, Urszula Korzeniewska, Dorota Kuśmirek, Ewa Bednarska – Piętka, Renata Raczyńska, Tomasz Tobiasz, Edyta Ujazdowska, Jolanta Wakulińska, Iwona Woźnica, która tym razem musiała wykazać się kunsztem cukierniczym oraz wcielić się w sprzedawców. Efekty przerosły nasze oczekiwania – słodkości zniknęły w ciągu 3 przerw międzylekcyjnych. I wszyscy byli zadowoleni. My, ponieważ zebraliśmy na szczytny cel 540 zł, a uczniowie, bo mogli delektować się pysznym ciastkiem i nie musieli obawiać się niezapowiedzianych ,,kartkówek”. Każde bowiem wydane 2 zł na zakup ciastka, a więc niosące pomoc potrzebującym, było potwierdzane pieczątką na dłoni, co zwalniało z odpowiedzi ustnej i innych niespodziewanych form sprawdzania uczniowskiej wiedzy :-).              

To na pewno nie jest nasza ostatnia akcja!

J.W.

Galeria zdjęć

Konkurs Językowy

W dniu 16.01.2019r. zakończyliśmy oficjalnie pierwszą edycję Konkursu Językowego "Santa Claus is coming to town". Tematem edycji była rozmowa Świętego Mikołaja z niegrzecznym dzieckiem. Zamieszczamy zdjęcia z uroczystości wręczenia dyplomu i nagrody książkowej Przemysławowi Kruszyńskiemu z klasy 1e w towarzystwie wychowawczyni i nauczycielki języka angielskiego pani Katarzyny Furgały-Stachowicz oraz organizatora Konkursu pana Mirosława Kaczorka. Poniżej znajduje się również link do konkursowej produkcji naszego laureata.

http://www.dvolver.com/live/movies-1292942

 

M.K.

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,

uczniowie z pięciu województw właśnie rozpoczęli ferie zimowe. W kolejnych tygodniach z zasłużonego wypoczynku będą mogły skorzystać dzieci z pozostałych regionów krajów. Ważne, by wyjazdy na obozy i zimowiska przebiegały w bezpiecznych i komfortowych warunkach, a młodzi ludzie byli świadomi potencjalnych zagrożeń. Jednym z nich jest niebezpieczeństwo zażywania substancji psychoaktywnych. To ważny problem zarówno przy okazji rozpoczynających się ferii zimowych, jak i całego roku szkolnego.

Specjalny list dotyczący tego zagadnienia skierowali do rodziców i opiekunów Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas oraz Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk. Przedstawili w nim obecnie obowiązujące rozwiązania prawne, które ułatwiają walkę z substancjami potocznie określanymi jako „dopalacze”, a przede wszystkim zaapelowali o odpowiednie wsparcie dla młodych ludzi. Główny Inspektor Sanitarny oraz Komendant Główny Policji zaznaczyli, że kluczowe w walce z narkotykami jest podnoszenie świadomości i podkreślanie destrukcyjnego wpływu substancji psychoaktywnych na życie i zdrowie dzieci.

Uprzejmie proszę, aby za Państwa pośrednictwem list trafił do rodziców i opiekunów uczniów. Jednocześnie zachęcam do zapoznania się z informacji przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na stronie internetowej ministerstwa zamieściliśmy rekomendacje dotyczące wyboru konkretnej formy wypoczynku oraz odnośniki do najważniejszych portali internetowych poświęconych zimowemu wypoczynkowi. Rodzicom i opiekunom przypominam również adres www.wypoczynek.men.gov.pl, gdzie znajduje się baza wypoczynku. Na bieżąco publikowane są w niej informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Wybierając dla swojego dziecka zimowisko czy obóz narciarski, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora i bezpieczeństwo uczestników.

Z poważaniem
Anna Zalewska                                
Minister Edukacji Narodowej           

Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny

Jarosław Szymczyk
Komendant Główny Policji

Załączniki:
- List Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Głównego Policji do Rodziców i Opiekunów Uczniów
- List Minister Edukacji Narodowej do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych

ZŁOTA TARCZA DLA SŁOWAKA W RANKINGU 2019!!!

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową. Szczegóły na stronie http://licea.perspektywy.pl

© Liceum Ogólnokształcące Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2018 facebook

EU e-Privacy Directive