Aktualności

Ogłoszenie

UWAGA !!!

SPOTKANIE WYCHOWAWCÓW Z UCZNIAMI PRZYJĘTYMI DO KLAS PIERWSZYCH I ICH RODZICAMI

ODBĘDZIE SIĘ 30 SIERPNIA 2019 O GODZINIE 18:00

Dotyczy planu lekcji od 2 września 2019 r.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi podwójnego naboru, a w szczególności planu lekcji od 2 września 2019 r. wyjaśniamy, co następuje:

  1. każda klasa przynajmniej cztery razy w tygodniu przychodzić będzie na zajęcia na pierwszą zmianę i najwyżej raz w tygodniu na zmianę drugą;
  2. ostatnie zajęcia lekcyjne na drugiej zmianie będą się kończyć o godz. 17.50.

INFORMACJA O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA ROK SZKOLNY 2019

Osoby niezakwalifikowane do szkół w rekrutacji podstawowej składają wnioski w rekrutacji uzupełniającej

od 24 lipca do 30 lipca 2019r.

Dodatkowe informacje można uzyskać  w szkołach, do których uczeń będzie aplikował i Oświacie Powiatowej 22 779 29 52

© Liceum Ogólnokształcące Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2018 facebook

EU e-Privacy Directive