Aktualności

Spotkanie autorskie ze Sławomirem Koprem, pisarzem, autorem książek o tematyce historycznej

14 listopada odbyło się dwugodzinne spotkanie autorskie z Panem Sławomirem Koprem, pisarzem, autorem książek o tematyce historycznej. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas 2a i 3a.

Wydawnictwo Bellona stworzyło możliwość zakupienia książek tego autora po cenach hurtowych. Sławomir Koper jest felietonistą tygodnika „Do Rzeczy, dużo publikuje w miesięczniku „Historia Do Rzeczy”. Jest autorem 44 książek. Jest bardzo popularnym pisarzem, o czym świadczy ponad 800 tysięcy sprzedanych książek w ostatnich sześciu latach. Wiele z nich to bestsellery według zgodnej opinii czytelników i czasopism branży księgarskiej.

Autor rozpoczął spotkanie od przedstawienia swojej drogi pisarskiej, o braku zainteresowania jego twórczością w początkowym okresie, aż do wydawania książek w dużych nakładach obecnie. Pan Sławomir Koper opowiedział o metodach wyboru tematyki książek, pracy wyszukiwawczej w najróżniejszych instytucjach zajmujących się przechowywaniem dokumentów z epoki, która była w obszarze jego zainteresowań aż do zdobywania relacji osób, świadków historii, które mogły coś ważnego i cennego wnieść do danej książki, a także podkreślił potrzebę penetrowania miejsc związanych z określonym wydarzeniem historycznym. To daje autorowi przewagę nad tymi badaczami i popularyzatorami wiedzy historycznej, którzy ograniczają się wyłącznie do przeszukiwania archiwów i nie wychodzą z czytelni. Autor bardzo swobodnie porusza się po wszystkich epokach naszej historii, zaskakując erudycją, barwnym językiem i głęboką wiedzą. Ze względu na ograniczony czas spotkania autor skoncentrował się na dwudziestoleciu międzywojennym i okresie po II wojnie światowej. W orbicie zainteresowań Sławomira Kopra są nie tylko politycy, ale także artyści (piosenkarze, aktorzy) i literaci. Okazuje się, że poznając życie prywatne wielkich postaci danej epoki wcale nie rozczarowujemy się daną osobą, ale staje się ona poprzez takie odbrązowienie jeszcze bardziej nam bliższa. Pan Sławomir Koper sypał anegdotami jak z rękawa, opowiadał ciekawostki z życia „pomnikowych” postaci. Uczniów interesowały sposoby zdobywania faktów o życiu powszechnie   w tej chwili znanych osób, które wpływały na historię Polski, a nawet świata. Dowiedzieliśmy się z tego bardzo interesującego spotkania jak dochodzić   do poznawania faktów, jak oceniać wiarygodność źródeł ogólnie dostępnych i jak weryfikować prywatne dokumenty (listy, dzienniki, pamiętniki, zapiski), jak je porządkować i upowszechniać wśród czytelników. Książki o elitach różnych epok historycznych znalazły sporo nabywców. Autor miał satysfakcje podpisując tak dużą ilość książek, z którymi przyszli uczniowie. Wiem, że historia jest w naszej szkole bardzo lubianym przedmiotem, ale także po tym spotkaniu należy spodziewać się jeszcze większego zainteresowania uczniów nieodległą przeszłością naszego kraju.

Grzegorz Kopański

Dr Paweł Kosiński z IPN o trudnych początkach II Rzeczypospolitej

8 listopada odbyło się seminarium „O trudnych początkach II RP”.

Udział w nim wzięli uczniowie klas 1a,2a,3a, 1c,2c,3c.

Spotkanie poprowadził dr Paweł Kosiński, historyk, edukator z Instytutu Pamięci Narodowej.

Spotkanie zorganizowane zostało praktycznie w przededniu   Narodowego Święta Niepodległości. Pan dr Paweł Kosiński w jednostce lekcyjnej potrafił „porwać” młodzież niebanalnym przedstawieniem wydarzeń, które miały miejsce w okresie kilku lat poprzedzających rok 1918. Bardzo przejrzyście pokazał proces budowania niepodległego państwa polskiego i scalania w jeden polityczny organizm terytoriów będących przez 123 lata pod administracją zaborców. Spotkanie odbyło się w sali gimnastycznej. Audytorium liczyło około 200 osób. Przy świetnym nagłośnieniu sali nasz gość potrafił zainteresować wszystkich słuchaczy, którzy w skupieniu odbierali treści wykładu, który wspomagany był profesjonalną równoległą do słów, prezentacją multimedialną. Ówczesne problemy związane z odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości autor osadził na tle wydarzeń międzynarodowych. W efekcie otrzymaliśmy bardzo spójny, logiczny i pasjonujący przekaz o tym ważnym okresie naszej najnowszej historii. Wszyscy uczestnicy spotkania (uczniowie, nauczyciele i nasz gość) byli bardzo zadowoleni z tej szczególnej lekcji. Dr Paweł Kosiński nie krył zadowolenia z postawy naszej młodzieży, a uczniowie i nauczyciele z jakości wykładu. Od razu zostały podjęte ustalenia pomiędzy naszymi nauczycielami historii i gościem z IPN o potrzebie kontynuacji takich wydarzeń. Z ustaleń tych wynika, że jeszcze w tym roku szkolnym odbędą się cztery seminaria na tematy zasugerowane właśnie przez to trzyosobowe grono historyków. Tak więc z radością czekamy na dalsze działania edukacyjne IPN w naszej szkole, których celem będzie głębokie i wszechstronne poznawanie przez naszych uczniów najnowszej historii Polski.

Grzegorz Kopański

Zainspirowani Norwidem: Konkurs Bliżej Norwida

Konkurs Bliżej Norwida, organizowany corocznie przez XXIV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Warszawie, ma na celu rozwijanie umiejętności analizy dzieł artysty trudnego, hermetycznego, wyprzedzającego epokę, w której żył. Późny romantyk, emigrant, który spoczął w anonimowej, zbiorczej mogile w Paryżu, by w 2001 roku triumfalnie powrócić do Polski na Wawel, może pobudzać i rozwijać twórczość własną ambitnej młodzieży.

 

                Nasi licealiści należą do tej grupy, co udowodnili biorąc udział w konkursach:

- Recytacji Poezji Norwida

- Śpiewania poezji Norwida

- Interpretacji Plastycznej Utworu Norwida.

 

                I szkolny etap Konkursu Recytacji Poezji Norwida wyłonił spośród siedmiu uczestników dwie osoby reprezentujące szkołę w konkursie ogólnopolskim.

17 listopada w Warszawie w zmaganiach o tytuł najlepszego interpretatora wiersza Norwida udział wzięli:

- Kinga Skrzeczyńska z I e 2 - wiersz "Śmierć"

- Jan Drewicz z I a - wiersz "Na zgon poezji".

W rywalizacji wzięło udział 20 reprezentantów z całej Polski. Niestety, nie zajęliśmy czołowych miejsc.

 

                Poszczęściło się natomiast naszym przedstawicielom dnia następnego, 18 listopada 2016r. Biorący udział w Konkursie Poezji Śpiewanej duet, wykonujący utwór "W albumie":

- Aleksandra Sokół z II b - śpiew

- Dominik Kawka z III c - akompaniament gitarowy

zajął III miejsce. Gratulujemy!

Odebranie dyplomów nastąpi 9 grudnia.

 

                Na ocenę oczekują jeszcze prace uczestników Konkursu Interpretacji Plastycznej Utworu Norwida. Ich autorami są:

- Julia Przeklasa z I e 1

- Artur Góralczyk z I a.

Nad całością konkursu czuwał zespół polonistyczny i pedagog Iwona Woźnica.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy zaangażowania i ambicji!

organizatorka: Ewa Bednarska - Piętka

 

Wykład dr hab. Pawła Janiszewskiego

We wtorek, 15 listopada 2016 r., uczniowie dwóch klas maturalnych (humanistycznej IIIA oraz matematyczno-geograficznej IIID) wzięli udział w uniwersyteckim wykładzie w murach własnej szkoły! Zaproszenie do jego wygłoszenia w Słowaku przyjął dr hab. Paweł Janiszewski, wykładowca Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

                Wykład "Religie, magia i theurgia w świecie antycznym" był wielowątkowym i kompleksowym przedstawieniem roli religii w życiu człowieka starożytności. Znakomity retorycznie, pełny profesjonalnych terminów i fragmentów źródeł historycznych (np. tekstów z tabliczek magicznych), a także szczegółowo omówionych rytuałów bardzo zainteresował młodzież, która spędziła w skupieniu półtorej godziny na obcowaniu z nauką. Inne niż w szkole ujęcie znanej problematyki (jak antyczne religie), czy zupełnie nowej (jak magia czy theurgia) z pewnością poszerzyło horyzonty uczniów, a także otworzyło im oczy na zupełnie nowe dziedziny wiedzy.

                Maturzystom, którzy już w tym roku szkolnym podejdą do egzaminów, takie spotkanie przyda się przy wyborze własnej pełnej pasji drogi życiowej. Uczniowie zgodnie stwierdzili, że wykład był niezwykle ciekawy i zachęcający do sięgania po książki poświęcone historii starożytnej.

Serdecznie dziękujemy! :-)

© Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2015