Aktualności

Regulamin rekrutacji do LO Nr III im. Juliusza Słowackiego na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo,

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/18

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz 60) informuję, że w myśl artykułu 204 ust. 1 pkt 2 oraz ust.4 : 

"Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do: [...] klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych [...]
- określa do dnia 15 kwietnia 2017r. właściwy kurator oświaty".

"Przepisy art. 20wa ust. 2 i 4 ustawy  o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I publicznej szkoły ponadgimnazjalnej [...],
z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia."

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi rekrutacji kierowanymi do naszej szkoły informujemy, że podamy wszelkie informacje najprędzej, jak to będzie możliwe.

 

 

WYKAZ GODZIN REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI LO NR III IM. SŁOWACKIEGO W OTWOCKU NA PODSTAWIE ART. 42 KN

WYKAZ GODZIN REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI LO NR III IM. SŁOWACKIEGO W OTWOCKU NA PODSTAWIE ART. 42 KN

 

Pobierz!

Zebrania dla uczniów klas pierwszych i ich rodziców

Serdecznie zapraszamy uczniów klas pierwszych i ich rodziców

na spotkania z wychowawcami

w dniu 29 sierpnia 2014 r. o godz. 18.00.

Z uwagi na poruszane zagadnienia obecność ucznia i przynajmniej jednego z rodziców jest obowiązkowa. W czasie spotkania wychowawcy przekażą istotne informacje dotyczące np.: planu lekcji, obowiązującego podziału na grupy językowe, statutu szkoły i wewnątrzszkolnego oceniania, zasad usprawiedliwiania nieobecności.

Rodzice i uczniowie otrzymają również loginy i hasła umożliwiające dostęp do dziennika elektronicznego.

W tym dniu dyżur pełnić będą dyrektor i wicedyrektor szkoły.

zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2017-2018

 

SZKOLNA LISTA PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018.

Kliknij aby pobrać

Uwaga uczniowie klas pierwszych!!! Z zakupem podręczników do języków obcych, w szczególności do nauki języka angielskiego i języka niemieckiego, należy wstrzymać się do początków września. Wówczas ostatecznie dokonany zostanie podział na grupy językowe uwzględniający poziom znajomości języka obcego. Po ustaleniu stopnia znajomości języka nauczyciele zaproponują podręczniki odpowiadające zawartością do poziomu opanowania języka w danej grupie.

Po rozpoczęciu roku szkolnego 2017/2018 na terenie szkoły odbędzie się kiermasz podręczników używanych.

© Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2015