Oferta edukacyjna

Od 1 września 2019r. w  klasach pierwszych proponujemy podane niżej kierunki kształcenia.

ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW I UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWE, ORAZ ICH RODZICÓW NA DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI W „SŁOWAKU”

6 KWIETNIA 2019R. W GODZINACH 1000 - 1300

Oferta edukacyjna po podstawówce - Klasy A,B,C,D,E                    Oferta edukacyjna po gimnazjum - Klasy GA,GB,GC,GD,GE

Klasa 1A

1A HUMANISTYCZNA z rozszerzeniem przedmiotów: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.

Klasa atrakcyjna dla tych, którzy chcieliby swobodnie poruszać się po meandrach współczesnej kultury i rozwijać swoją wiedzę językową. Adresowana dla młodzieży, która chciałaby rozwijać swoje pasje związane z kinem, teatrem i sztuką oraz procesami społecznymi. Stworzona dla kreatywnych i ciekawych świata.

Zwiększony wymiar godzin języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie pozwala na przygotowanie uczniów:

   • do zdawania matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych;
   • na studia, gdzie wymagana jest wiedza z zakresu humanistyki, np.: prawo, politologia, socjologia, pedagogika, psychologia, kulturoznawstwo, etnologia, bibliotekarstwo, filozofia, filologia polska i inne.

,,Literatura nie jest od rozwiązywania zagadnień, ona je stawia”. Witold Gombrowicz

Klasa 1B

1B POLITECHNICZNA z rozszerzeniem przedmiotów: matematyka, fizyka, język angielski lub informatyka.

Nauka w klasie politechnicznej pozwala na dokładniejsze omawianie procesu rozwoju nauki i techniki. Język angielski nauczany w zakresie rozszerzonym daje większe szanse na doskonałe odnalezienie się we współczesnym świecie techniki. Informatyka z kolei umożliwia zaawansowane wykorzystanie komputera w pracy projektowej.

Klasa atrakcyjna dla młodzieży o umysłach ścisłych, chętnej do zdobywania wiedzy w zakresie szczegółowej obsługi komputera. Szczególnie dla tych, którzy w świecie zjawisk fizycznych, liczb i pojęć matematycznych dostrzegają inspirację do dalszego działania.

Zwiększony wymiar godzin z matematyki i fizyki pozwala na przygotowanie uczniów:

   • do zdawania matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych
   • na studia, gdzie wymagana jest wiedza z zakresu przedmiotów ścisłych, np. informatyka, robotyka, telekomunikacja, zarządzanie i inżynieria środowiska, mechanika, elektrotechnika i inne.

,,Wkażdej nauce jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki”. Immanuel Kant

Klasa 1C

1C PRAWNO–EUROPEJSKA z rozszerzeniem przedmiotów: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Jest to propozycja skierowana do wszystkich zainteresowanych tematyką obywatelską, historyczną i chcących rozszerzyć swoją wiedze z geografii. Klasa ta przygotowuje w odpowiednie umiejętności do studiowania na wszystkich kierunkach prawniczych i społecznych. Język angielski gwarantuje zrozumienie mechanizmów działania gałęzi współczesnego prawa.

Nauka w tej klasie pozwala młodzieży:

   • kształcić umiejętność interpretowania i wartościowania zjawisk historycznych;
   • umożliwia posługiwanie się dwoma nowożytnymi językami obcymi;
   • daje szansę na zdobycie wiedzy o ciekawych miejscach na kuli ziemskiej.

Absolwenci tej klasy mogą wybierać kierunki studiów zgodnie z zainteresowaniem i przedmiotami kierunkowymi, np. prawo, prawo międzynarodowe, prawo europejskie, europeistyka, handel zagraniczny, geografia, stosunki międzynarodowe, politologia i inne.

,,Nauka prowadzi nas do zrozumienia tego, jaki jest świat,

a nie tego, jaki chcielibyśmy, by był...” Carl Sagan

Klasa 1D

1D MENADŻERSKA z rozszerzeniem przedmiotów: język angielski, geografia, matematyka.

Klasa atrakcyjna dla przyszłych biznesmenów, menadżerów i lubiących poznawać świat. Odpowiednia dla osób zainteresowanych naukami matematycznymi oraz przyrodniczymi. Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w doborze kierunku studiów, a dzięki dobrej znajomości języka angielskiego miejsca studiowania, także zagranicą.

Zwiększony wymiar godzin z matematyki, geografii i języka angielskiego pozwala na przygotowanie uczniów do zdawania:

   • matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych
   • na kierunki studiów, np.: ekonomia, zarządzanie i marketing, geoinformatyka, geografia, gospodarka regionalna i przestrzenna, turystyka, matematyka, hotelarstwo.

Jedną z form zdobywania wiedzy jest organizowanie wycieczek krajoznawczo–turystycznych.

,,To, co sprawia, że jest ona (ekonomia) najbardziej fascynującą jest to, że jej fundamentalne zasady są tak proste, że każdy jest w stanie je zrozumieć,
jednak niewielu je rozumie”. Milton Friedman

Klasa 1E

1E PRZYRODNICZO-MEDYCZNA z rozszerzeniem przedmiotów: język angielski lub matematyka, biologia, chemia.

To idealny profil dla tych, którzy są szczególnie zainteresowani zdobywaniem wiedzy z biologii i chemii.

Klasa atrakcyjna dla uczniów zainteresowanych procesami zachodzącymi w świecie przyrody.

Język angielski pozwoli zgłębiać publikacje dotyczące problemów współczesnej cywilizacji. Nawiązuje do tradycyjnej klasy biologiczno – chemicznej.
Matematyka to język logiki, niezbędny w rozumieniu świata. Nawiązuje do tradycyjnej klasy biologiczno – chemicznej.
Zwiększony wymiar godzin z biologii, chemii  pozwala na przygotowanie uczniów do zdawania matury na poziomie rozszerzonym oraz na kierunki studiów np. : medycyna, farmacja, biologia, ochrona środowiska, AWF, rolnictwo, weterynaria, chemia, fizyka medyczna i inne.

,,Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz”. Albert Einstein

Klasa 1GA

1GA DZIENNIKARSKO–FILMOWA z rozszerzeniem przedmiotów: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.

Klasa atrakcyjna dla chcących poszerzać wiedzę o kulturze i rozwijać warsztat dziennikarski. Profil dla miłośników teatru, kinematografii i literatury oraz dla pasjonatów historii. W drugiej klasie uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia z edukacji teatralnej i filmowej oraz na zajęcia z podstaw dziennikarstwa i retoryki.

Zwiększony wymiar godzin języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie pozwala na przygotowanie uczniów:

 • do zdawania matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych;
 • na studia, gdzie wymagana jest wiedza z zakresu humanistyki, np.: prawo, politologia, socjologia, pedagogika, psychologia, kulturoznawstwo, etnologia, bibliotekarstwo, filozofia, filologia polska i inne.

Klasa 1GB

1GB POLITECHNICZNA z rozszerzeniem przedmiotów: matematyka, fizyka, język angielski lub informatyka.

 

Klasa dla młodzieży o umysłach ścisłych – kandydatów na studia techniczne. Szczególnie dla tych, którzy w świecie zjawisk fizycznych, liczb i pojęć matematycznych dostrzegają inspiracje do dalszego działania. Od drugiego roku nauki uczniowie mogą uzupełniać wiedzę na zajęciach z chemii fizycznej.

Zwiększony wymiar godzin z matematyki i fizyki z astronomią pozwala na przygotowanie uczniów:

 • do zdawania matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych
 • na studia, gdzie wymagana jest wiedza z zakresu przedmiotów ścisłych, np. informatyka, robotyka, telekomunikacja, zarządzanie i inżynieria środowiska, mechanika, elektrotechnika i inne.

Klasa 1GC

1GC PRAWNO–EUROPEJSKA z rozszerzeniem przedmiotów: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Klasa dla uczniów, których zainteresowania dotyczą nauk społecznych i geografii. Pozwala kształcić umiejętności interpretowania zjawisk politycznych i prawnych, a nauka geografii pozwoli zdobyć wiedzę o ciekawych miejscach w świecie. W drugiej klasie jest możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe z historii państwa i prawa.

Absolwenci tej klasy mogą wybierać kierunki studiów zgodnie z zainteresowaniem i przedmiotami kierunkowymi, np. prawo, prawo międzynarodowe, prawo europejskie, europeistyka, handel zagraniczny, geografia, stosunki międzynarodowe, politologia i inne.

Klasa 1GD

1GD BIZNESOWA z rozszerzeniem przedmiotów: język angielski, geografia, matematyka.

Klasa dla przyszłych biznesmenów, menadżerów i globtroterów. Uczniowie mają możliwość zdobycia zaawansowanej wiedzy matematycznej, geograficznej oraz solidnej znajomości języków obcych. Od drugiej klasy uczniowie mogą wybrać, jako zajęcia dodatkowe, język angielski w biznesie lub wizualizację danych statystycznych.

Zwiększony wymiar godzin z matematyki, geografii i języka angielskiego pozwala na przygotowanie uczniów do zdawania:

 • matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych
 • na kierunki studiów, np.: ekonomia, zarządzanie i marketing, geoinformatyka, geografia, gospodarka regionalna i przestrzenna, turystyka, matematyka, hotelarstwo.

Jedną z form zdobywania wiedzy jest organizowanie wycieczek krajoznawczo–turystycznych.

Klasa 1GE

1GE MEDYCZNO-PRZYRODNICZA z rozszerzeniem przedmiotów: język angielski lub matematyka, biologia, chemia

To klasa dla przyszłych medyków, farmaceutów, fizjoterapeutów, biologów, chemików, zootechników, dietetyków i ekologów.
Przedmioty dodatkowe możliwe do wybrania w klasie drugiej poszerzą horyzonty uczniów z zakresu fizyki medycznej, ochrony środowiska lub osiągnięć fizyki i techniki.

Język angielski pozwoli zgłębiać publikacje dotyczące problemów współczesnej cywilizacji. Nawiązuje do tradycyjnej klasy biologiczno – chemicznej.
Matematyka to język logiki, niezbędny w rozumieniu świata. Nawiązuje do tradycyjnej klasy biologiczno – chemicznej.
Zwiększony wymiar godzin z biologii, chemii  pozwala na przygotowanie uczniów do zdawania matury na poziomie rozszerzonym oraz na kierunki studiów np. : medycyna, farmacja, biologia, ochrona środowiska, AWF, rolnictwo, weterynaria, chemia, fizyka medyczna i inne.

NAUCZANE JĘZYKI OBCE W SZKOLE:

Rekrutacja kandydatów do grup lektoratowych w klasach A,B,C,D,E oraz GA,GB,GC,GD,GE:

1) Kandydat podczas składania podania wskazuje drugi język obcy w kolejności od najbardziej pożądanego z proponowanych:

 • dla klas A - język hiszpański (od podstaw), język rosyjski (od podstaw)
 • dla klas B,C,D,E - język niemiecki (kontynuacja), język niemiecki (od podstaw), język hiszpański (od podstaw), język rosyjski (od podstaw)
 • dla klas GA,GB - język niemiecki (kontynuacja), język niemiecki (od podstaw), język francuski (od podstaw), język rosyjski (od podstaw)
 • dla klas GC,GD - język niemiecki (kontynuacja), język niemiecki (od podstaw), język hiszpański (od podstaw), język rosyjski (od podstaw)
 • dla klas GE - język hiszpański (od podstaw), język rosyjski (od podstaw)

W każdej grupie lektoratowej obowiązuje limit 16 miejsc

2) o zakwalifikowaniu do danej grupy lektoratowej będzie decydowała liczba punktów rekrutacyjnych, jaką kandydat uzyskał w procesie rekrutacji w kolejności od najwyższej

3) informacja o przydziale do grup lektoratowych zostanie wywieszona w gablocie przed budynkiem szkoły wraz z listą kandydatów zakwalifikowanych do LO Nr III im. J Słowackiego.

Grupy zostaną ustalone na etapie rekrutacji.

UWAGA
Dla klas A,B,C,D,E szkoła dopuszcza zmianę oferty w ramach drugiego języka obcego. Jest to uwarunkowane kierunkami kształcenia, które zostaną zdublowane w procesie rekrutacji.