Spotkanie autorskie z wybitnym aktorem, Olgierdem Łukaszewiczem

27 lutego 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym Nr III im. Juliusza Słowackiego gościł Olgierd Łukaszewicz, aktor, prezes ZASP-u.

Olgierd Łukaszewicz, to „aktor filmowy, teatralny, radiowy, wykonujący swój zawód od ponad 40 lat. Obecnie związany z Teatrem Polskim w Warszawie. Prezes Związku Artystów Scen Polskich. Spośród kilkudziesięciu filmów, w których zagrał, najbardziej ceni sobie: „Brzezinę” Andrzeja Wajdy, „Sól ziemi czarnej” i „Perłę w koronie” Kazimierza Kutza, „Dzieje grzechu” Waleriana Borowczyka, „Lekcję martwego języka” Janusza Majewskiego, „Gorączkę” Agnieszki Holland, „Wierną rzekę” Tadeusza Chmielewskiego, „Seksmisję” Juliusza Machulskego, „Magnata” Filipa Bajona, „Pokuszenie” Barbary Sas, „Jańcia Wodnika” Jana Jakuba Kolskiego, „Generała Nila” Ryszarda Bugajskiego i „Daas” Adriana Panka.”(www.zasp.pl)

Olgierd Łukaszewicz poruszył nie tylko sprawy swojego zawodu. Pokazał własny dorobek, role jakie miał w swojej karierze, zarówno te filmowe jak też teatralne w Polsce, Austrii i Niemczech. Jako prezes ZASP-u ale także szef Fundacji My Obywatele UE – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego, podjął temat związany z Unią Europejską. Mówił o korzyściach wynikających z członkostwa w UE. Nawiązał do patrona swojej fundacji, jego roli w historii Polski. Wojciech Bogumił Jastrzębowski - polski przyrodnik, pedagog i krajoznawca, profesor botaniki, fizyki, zoologii i ogrodnictwa w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Warszawie. Żył w XIX wieku. Jeden z głównych twórców ergonomii.Wojciech Jastrzębowski podczas przerw w walkach o obronę Warszawy w bitwie o Olszynkę Grochowską (25 lutego 1831) sformułował tekst, który można określić jako projekt pierwszej w historii konstytucji zjednoczonej Europy jako jednej republiki bez wewnętrznych granic, z jednolitym prawodawstwem oraz organami władzy złożonej z przedstawicieli wszystkich narodów. Projekt ten O wiecznym pokoju między narodami - Wolne chwile żołnierza polskiego, czyli myśli o wiecznym pokoju między narodami cywilizowanymi, (w skrócie zwany "O wiecznym pokoju między narodami") składał się z 77 artykułów. Został opublikowany 3 maja 1831 r. w rocznicę majowej Konstytucji.” (https://pl.wikipedia.org)

Ponadto, artysta dość szczegółowo opowiedział o „ Nocy pielgrzyma” -misterium teatralnym ku czci Juliusza Słowackiego, które odbyło się 29 września 2001 z okazji odsłonięcia pomnika poety. Inspiratorem i autorem inscenizacji i całego wydarzenia był właśnie Olgierd Łukaszewicz.

Aktor mówił, że „artystą być to rodzaj powołania. Jak istnieje etos inteligenta niosącego kaganek oświaty, tak istnieje etos artysty, który dzieli się z widownią tym, co przeżywa, dzieli się zagadką bytu, miłości, ciekawością innego człowieka. Artystą się bywa. Kiedy uda się dotknąć najistotniejszych problemów, filozoficznego skrótu, jakiegoś wyrazu, przenikającego do kości.”

Spotkanie autorskie było objęte patronatem ZASP –Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji. Udział w spotkaniu wzięli uczniowie klas: 2b i 2c.

Grzegorz Kopański

Galeria zdjęć

© Liceum Ogólnokształcące Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2018 facebook

EU e-Privacy Directive