Aktualności

Szkoła nieczynna 2 Maja 2017

Informujemy, że we wtorek 2 Maja 2017 roku szkoła będzie nieczynna.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz 60) informuję, że w myśl artykułu 204 ust. 1 pkt 2 oraz ust.4 : 

"Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do: [...] klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych [...]
- określa do dnia 15 kwietnia 2017r. właściwy kurator oświaty".

"Przepisy art. 20wa ust. 2 i 4 ustawy  o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I publicznej szkoły ponadgimnazjalnej [...],
z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia."

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi rekrutacji kierowanymi do naszej szkoły informujemy, że podamy wszelkie informacje najprędzej, jak to będzie możliwe.

SŁOWAK WE WSPOMNIENIACH ABSOLWENTÓW

,,Wielki, kto rozumem ponad tłumy się wznosi. Wielki, kto szczytnym słowem światu prawdę głosi. Lecz czy nie większy, kto w ciszy i skupieniu, wierny na zawsze powołaniu swemu, niesie światło nauki bez sławy, rozgłosu, dając go z cierpliwością człowiekowi drugiemu” te słowa dedykowano wszystkim nauczycielom podczas balu studniówkowego.

Oto tylko kilka opinii o naszej szkole, jakie wyrazili nasi wspaniali absolwenci!

Bardzo dobrze wspominam czas spędzony w „Słowaku”. Szkoła ta bardzo dobrze przygotowała mnie do matury. Atmosfera współpracy, sprzyjająca rozwijaniu zainteresowań i pasji sprawiła, że czułam się tam świetnie.

Zuzanna Bieńko – studentka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka 2015.

 1

„Słowak” pozwolił mi na realizację planów dotyczących studiów, zapewnił mi również wspaniałe wspomnienia z okresu nauki. Atmosfera panująca w szkole sprzyja zarówno nauce, jak i kontaktom towarzyskim. Poznałem tu wielu ciekawych ludzi i przeżyłem cudowne trzy lata. Serdecznie polecam tę szkołę!

Dominik Marczak – student medycyny na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, absolwent 2015.

 2

„Słowak” to szkoła, w której panuje świetna atmosfera. Narodziły się tam przyjaźnie, które trwają do dzisiaj, wydarzyły jedne z ważniejszych rzeczy w życiu (jak matura, z której wyników jestem bardzo zadowolona). Szczerze polecam tę szkołę przyszłym licealistom!

Julia Gudaj – studentka na Wydziale Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka 2015.

 3

Słowak to z całą pewnością miejsce wymagające, jednak dzięki wspaniałym nauczycielom i bardzo miłej atmosferze nauka staje przyjemna, a do egzaminu dojrzałości można podejść lekką ręką. Szkoła jest bezkonkurencyjna w powiecie, a co więcej – absolutnie nie ustępuje też dobrym warszawskim liceom. Polecam! :)

Piotr Dąbrowski, słuchacz w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie. Policealne Studium Jazzu im. H. Majewskiego. Wydział Jazzu, absolwent 2016.

 4

Bardzo dobrze wspominam czas spędzony w „Słowaku”. Poznałam wielu wspaniałych ludzi i mogłam rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Atmosfera panująca w szkole sprzyja nauce i zachęca do pogłębiania wiedzy. Nauczyciele świetnie przygotowali mnie do matury, a uzyskane wyniki pozwoliły mi dostać się na najlepszą uczelnię ekonomiczną w Polsce.

Aleksandra Zawadka, studentka Szkoły Głównej Handlowej, absolwentka 2016.

 5

Słowacki był dla mnie najlepszym wyborem, jeśli chodzi o połączenie wysokiego poziomu nauczania i krótkiego czasu dojazdu. Gdybym teraz miał wybierać ponownie, do którego liceum miałbym uczęszczać, zdecydowałbym się pójść do niego jeszcze raz. Wiedzę zdobytą na profilu biologiczno-chemicznym wykorzystuję niemalże codziennie na swoich studiach.

Krzysztof Konieczny, student na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, absolwent 2016.

 6

© Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2015