Aktualności

Zebranie dla uczniów klas pierwszych i ich rodziców

Serdecznie zapraszamy uczniów przyjętych do klas pierwszych w "Słowaku" i ich rodziców na spotkania z wychowawcami, które odbędą się 30 sierpnia 2017 r. o godz. 18.00. Ze względu na wagę poruszanych spraw, konieczność złożenia podpisów na dokumentach obecność ucznia i przynajmniej jednego rodzica jest obowiązkowa.

Komunikat

Starostwo Powiatowe w Otwocku w dniu 27 lipca 2017 r. wyraziło zgodę na utworzenie dodatkowej klasy w Liceum Ogólnokształcącym Nr III im. Juliusza Słowackiego. Klasa F złożona będzie z dwóch grup:

 

medycznej z rozszerzeniem przedmiotów: biologia, chemia, język angielski i

- politechnicznej z rozszerzeniem przedmiotów: matematyka, fizyka, język angielski.

 

Aktualne listy przyjętych do poszczególnych klas zostały wywieszone w gablocie przed budynkiem szkoły.

 

Komisja Rekrutacyjna

Liceum Ogólnokształcącego Nr III

im. Juliusza Słowackiego w Otwocku

Rekrutacja - przyjmowanie oryginałów dokumentów

Deklaracja do pobrania  religia/etyka

Oryginały dokumentów

wymagane w procesie rekrutacji

(świadectwo ukończenia , wyniki egzaminu gimnazjalnego, karta zdrowia, 3 zdjęcia)

przyjmujemy w dniach

od 06.07.2017 do 13.07.2017 w godz. 900-1600

14.07.2017 w godz. 900-1200

(z wyłączeniem soboty 08.07.2017)

© Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2015