Aktualności

BAŁKANY – TEREN NIEUCZESANY

8 marca 2018 r. w naszym liceum odbyło się spotkanie z panem Andrzejem Pasławskim, podróżnikiem, instruktorem i pasjonatem fotografii. Uczniowie z klas 1a, 1d i 1e, którzy już za miesiąc wyjadą na wycieczkę do krajów bałkańskich, wysłuchali wykładu pod tytułem "Bałkany - teren nieuczesany".
Andrzej Pasławski to krakowianin, zakochany w krajobrazach Bałkanów, a szczególnie Albanii. Spotkanie było okazją do poznania zawiłej historii państw byłej Jugosławii i Albanii, konfliktów militarnych ale i pokojowej koegzystencji różnych kultur i religii. Wyświetlane fotografie pokazywały wspaniałe pejzaże, wyniosłe góry i wiele ciekawych scenek z życia codziennego, wszystko opatrzone zaś było ciekawym komentarzem i anegdotami podróżnika.

Tekst i zdjęcia Krzysztof Kazun

Spotkanie autorskie z wybitnym aktorem, Olgierdem Łukaszewiczem

27 lutego 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym Nr III im. Juliusza Słowackiego gościł Olgierd Łukaszewicz, aktor, prezes ZASP-u.

Olgierd Łukaszewicz, to „aktor filmowy, teatralny, radiowy, wykonujący swój zawód od ponad 40 lat. Obecnie związany z Teatrem Polskim w Warszawie. Prezes Związku Artystów Scen Polskich. Spośród kilkudziesięciu filmów, w których zagrał, najbardziej ceni sobie: „Brzezinę” Andrzeja Wajdy, „Sól ziemi czarnej” i „Perłę w koronie” Kazimierza Kutza, „Dzieje grzechu” Waleriana Borowczyka, „Lekcję martwego języka” Janusza Majewskiego, „Gorączkę” Agnieszki Holland, „Wierną rzekę” Tadeusza Chmielewskiego, „Seksmisję” Juliusza Machulskego, „Magnata” Filipa Bajona, „Pokuszenie” Barbary Sas, „Jańcia Wodnika” Jana Jakuba Kolskiego, „Generała Nila” Ryszarda Bugajskiego i „Daas” Adriana Panka.”(www.zasp.pl)

Czytaj więcej: Spotkanie autorskie z wybitnym aktorem, Olgierdem Łukaszewiczem

Spotkanie autorskie z profesorem Grzegorzem Kołodko

22 lutego gościł w naszej szkole profesor Grzegorz Kołodko. W spotkaniu wzięli udział uczniowie wszystkich klas o profilu biznesowym i prawno-europejskim.

Prof. zw. dr hab. Grzegorz W. Kołodko – intelektualista i polityk, jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych. Członek Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury. Dyrektor w Centrum Badawczym Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER (www.tiger.edu.pl) w Akademii Leona Koźmińskiego (www.alk.edu.pl). Ekspert organizacji międzynarodowych, doktor Honoris Causa dziesięciu zagranicznych uniwersytetów. W interdyscyplinarnych pracach naukowych zajmuje się polityką rozwoju, długofalowymi zmianami systemowymi oraz problemami globalizacji. Wykłada na całym świecie.

Czytaj więcej: Spotkanie autorskie z profesorem Grzegorzem Kołodko

© Liceum Ogólnokształcące Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2018 facebook