Aktualności

Regulamin rekrutacji do LO Nr III im. Juliusza Słowackiego na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo,

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/18

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz 60) informuję, że w myśl artykułu 204 ust. 1 pkt 2 oraz ust.4 : 

"Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do: [...] klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych [...]
- określa do dnia 15 kwietnia 2017r. właściwy kurator oświaty".

"Przepisy art. 20wa ust. 2 i 4 ustawy  o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I publicznej szkoły ponadgimnazjalnej [...],
z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia."

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi rekrutacji kierowanymi do naszej szkoły informujemy, że podamy wszelkie informacje najprędzej, jak to będzie możliwe.

 

 

WYKAZ GODZIN REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI LO NR III IM. SŁOWACKIEGO W OTWOCKU NA PODSTAWIE ART. 42 KN

WYKAZ GODZIN REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI LO NR III IM. SŁOWACKIEGO W OTWOCKU NA PODSTAWIE ART. 42 KN

 

Pobierz!

Zebrania dla uczniów klas pierwszych i ich rodziców

Serdecznie zapraszamy uczniów klas pierwszych i ich rodziców

na spotkania z wychowawcami

w dniu 29 sierpnia 2014 r. o godz. 18.00.

Z uwagi na poruszane zagadnienia obecność ucznia i przynajmniej jednego z rodziców jest obowiązkowa. W czasie spotkania wychowawcy przekażą istotne informacje dotyczące np.: planu lekcji, obowiązującego podziału na grupy językowe, statutu szkoły i wewnątrzszkolnego oceniania, zasad usprawiedliwiania nieobecności.

Rodzice i uczniowie otrzymają również loginy i hasła umożliwiające dostęp do dziennika elektronicznego.

W tym dniu dyżur pełnić będą dyrektor i wicedyrektor szkoły.

© Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2015