Aktualności

Medale za Długoletnią Służbę

W poniedziałek 15 października wręczono Medale za Długoletnią Służbę. To ważne odznaczenie ustanowione w 1938 r., a od 2007 r. ponownie przyznawane. Medal jest nadawany przez Prezydenta za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa.

Dzieli się na trzy stopnie:

I stopień – Medal Złoty za Długoletnią Służbę,
II stopień – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,
III stopień – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

Na uroczystości w auli Schumana na UKSW wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipera i Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska wręczyli medale trzem pracowniczkom naszej szkoły: p. Jolancie Wakulińskiej, p. Edycie Dobrosz i p. Barbarze Gomole.

J.H.

 

Moskwa - sprawozdanie z wycieczki

17-23 września 2018 roku uczniowie naszej szkoły udali się z wizytą do Moskwy pod kierownictwem Pani Magdaleny Łuczak i Pani Luizy Pokrzywińskiej. 

W programie wycieczki znalazły się najbardziej znane zabytki rosyjskiej stolicy: Kreml: jego sobory: Archangielski, Zaśnięcia NMP, Zwiastowania; Wielki Pałac Kremlowski - siedziba  prezydenta Rosji, Orużejnaja Palata - zbrojownia i skarbiec kremlowski, Car-armata, Car-dzwon. Młodzież zobaczyła Plac Czerwony z Soborem Wasyla Błogosławionego, słynną galerią GUM, Myzeum Historyczym oraz Mauzoleum Lenina. Kolejne moskiewskie atrakcje to: galeria malarstwa Tretiakowska, ulica Arbat, ulica Twerska. Udaliśmy się także do Myzeum Michaiła Bułhakowa, zobaczyliśmy Łużniki, Moskiewski Uniwersytet im. Łomonosowa, odbyliśmy niezwykłą nocną podróż po znanym moskiewskim metrze. Pojechaliśmy do centrum prawosławia - Sergijew Posadu. Wróciliśmy z niepowtarzalnymi suwenirami, cudownymi  wrażeniami, niezwykłymi wspomnieniami, a wielu z nas zakochało się w Moskwie i Rosji. 
Zapraszamy na kolejną wyprawę na wschód w maju 2019. Będzie to miasto carów - Petersburg.

 

M.Ł.

Dzień Nauczyciela 2018

„Najlepszy jest ten nauczyciel, który ucząc potrafi tchnąć w dusze uczniów przyjemność” – mądra myśl Platona stała się mottem szkolnego Dnia Edukacji Narodowej i uroczystego ślubowaniem uczniów klas pierwszych.

To bardzo piękne święto- moment, w którym uczniowie wyrażają wdzięczność i uznanie dla ważnej, choć trudnej pracy pedagogów. Dziękowali za zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość i cierpliwość wobec uczniów (nie zawsze pokornych), za życzliwość i serdeczność wobec uczniów, za to, że nauczyciele są kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw. Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Dorota Siarkiewicz złożyła serdeczne życzenia w imieniu rodziców i uczniów, a pani wicedyrektor Barbara Laskus wręczyła wyróżniającym się pracownikom szkoły Nagrody Dyrektora - w tym roku otrzymali je: pani Ewa Bednarska-Piętka, pani Agnieszka Placzke, pani Urszula Korzeniewska, pani Dorota Kuśmirek, pani Wiktoria Gass, pani Iwona Woźnica, pani Renata Raczyńska, pani Jolanta Wakulińska, pan Jarosław Hertig, pan Arkadiusz Woźniak, pani Bożena Wierzbicka, pani Izabela Szczeblewska, pani Danuta Piętka, pan Krzysztof Kąkol, pan Adam Kołaczyński i pan Artur Rogóż. Pani wicedyrektor wymieniła nagrodzone Orderem za długoletnią służbę panie: Edytę Dobrosz, Barbarę Gomołę i Jolantę Wakulińską. W tym roku Nagrodę Starosty otrzymali: pan dyrektor Roberta Pielak, pani wicedyrektor Barbara Laskus oraz pan Grzegorz Kopański nauczyciel-bibliotekarz. Pani wicedyrektor życzyła wszystkim pracownikom satysfakcji z wykonywanej pracy oraz sukcesów zawodowych i osobistych. Uzupełnieniem życzeń i gratulacji było wystąpienie uczniów klasy II c w zabawnym programie artystycznym zatytułowanym „Wieczorek poetycki”,w którym udowodnili, że w pieśniach biesiadnych znaleźć można głębię i życiową mądrość.

Agata Żurawska

https://youtu.be/gzmw6q5_d4c

 

© Liceum Ogólnokształcące Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2018 facebook

EU e-Privacy Directive