Aktualności

Dotyczy planu lekcji od 2 września 2019 r.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi podwójnego naboru, a w szczególności planu lekcji od 2 września 2019 r. wyjaśniamy, co następuje:

  1. każda klasa przynajmniej cztery razy w tygodniu przychodzić będzie na zajęcia na pierwszą zmianę i najwyżej raz w tygodniu na zmianę drugą;
  2. ostatnie zajęcia lekcyjne na drugiej zmianie będą się kończyć o godz. 17.50.

INFORMACJA O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA ROK SZKOLNY 2019

Osoby niezakwalifikowane do szkół w rekrutacji podstawowej składają wnioski w rekrutacji uzupełniającej

od 24 lipca do 30 lipca 2019r.

Dodatkowe informacje można uzyskać  w szkołach, do których uczeń będzie aplikował i Oświacie Powiatowej 22 779 29 52

GRATULACJE ZA WYNIKI MATURY 2019

ZDAWALNOŚĆ MATURY 2019r. w LO Nr III im. Juliusza Słowackiego
w Otwocku WYNIOSŁA 100%

Dyrekcja i nauczyciele
składają serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania wszystkim tegorocznym absolwentom naszej szkoły z okazji osiągnięcia wysokich wyników na maturze.

Odniesiony sukces jest nagrodą za Wasze zaangażowanie i pracowitość.


Dziękujemy za satysfakcję, jaką dzisiaj przeżywamy dzięki Wam i życzymy dalszych sukcesów.
Wierzymy, że znajdziecie się wśród studentów najlepszych uczelni, gdzie czekają Was wyzwania i dalsze sukcesy.

ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Uwaga!!!

Świadectwa dojrzałości wydawane będą 4 lipca 2019 r. (czwartek) od godziny 14.00 do godziny 16.00 w sekretariacie szkoły.

W kolejnych dniach świadectwa odbierać można w godzinach 7.30 - 14.30.

© Liceum Ogólnokształcące Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2018 facebook

EU e-Privacy Directive