O bibliotece

 

Obecni pracownicy biblioteki

 

p. Grzegorz Kopański

p. Joanna Ocypa

 

Historia biblioteki

Biblioteka Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku mieści się na parterze budynku i zajmuje trzy pomieszczenia: wypożyczalnię (z wolnym dostępem do zbiorów), czytelnię (odnowioną we wrześniu 2006 r. i wyposażoną w nowe meble: stoły, krzesła, biurka, pomoce naukowe) oraz mały magazyn, zamieniony w 2012 r. na pomieszczenie gospodarcze dla pracowników biblioteki.

Swoją działalność biblioteka rozpoczęła w roku szkolnym 1992/1993 - równocześnie z powstaniem Szkoły. Początkowo księgozbiór był bardzo skromny (1220 woluminów). Stanowiły go dary, przekazane przez Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne w Otwocku, po likwidacji tamtejszej biblioteki. Biblioteka systematycznie powiększała swoje zbiory, dopasowując je do potrzeb uczniów i nauczycieli. W 2007 r. na zakup nowych lektur, książek popularnonaukowych i podręczników Dyrekcja szkoły przeznaczyła ok. 11 000, 00 zł. Obecnie księgozbiór liczy ok. 11 000 jednostek inwentarzowych.

Od 2008 r. działa w bibliotece koło biblioteczne (jego nazwy ulegały zmianie np. „Koło Biblioteczne Małe Lecz Skuteczne”, „Gwardia biblioteczna”), w którego skład wchodzą łącznicy klasowi z biblioteką i osoby zainteresowane promocją czytelnictwa i biblioteki.

Nauczyciele pracujący w bibliotece dokładają wszelkich starań, by rozbudzać zainteresowania czytelnicze wśród uczniów i nauczycieli, promować czytelnictwo i kulturę, stąd wynikają różne akcje, które podejmują m.in. współpraca z Fundacją Partner’s Polska, powiatowy konkurs „Inspiracje Chopinowskie w dwusetlecie urodzin kompozytora”, wyjazdy klas maturalnych do Biblioteki Narodowej, świętowanie Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych czy obchodzenie Nocy bibliotek.

Czytelnia jest miejscem chętnie odwiedzanym przez uczniów, którzy mają możliwość korzystania w niej z komputerów z wolnym dostępem do Internetu oraz do prenumerowanej prasy. Często spędzają w niej wolny czas na przygotowywaniu się do lekcji, indywidualnej lub grupowej nauce.

Od 22 lutego 2013 r. w bibliotece działa punkt konsultacyjny dla realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse". W ramach projektu w bibliotece znajduje się 5 laptopów z bezpłatnym dostępem do Internetu. Punkt działa w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.

Od września 2013 r. wprowadziliśmy w bibliotece komputerowe udostępnianie zbiorów za pomocą programu Mol Optivum. Program przyspieszył obsługę czytelników, ułatwił prowadzenie statystyk. Czytelnicy mogą w szybki sposób  sprawdzić w katalogu komputerowym poszukiwane pozycje. W lutym 2015 r. nastąpiła zmiana programu bibliotecznego na MOL Net+, który jest jeszcze bardziej nowoczesnym narzędziem w pracy nauczyciela bibliotekarza.

Uczniowie chętnie odwiedzają bibliotekę, jest to dla nich atrakcyjne miejsce w szkole, zapewniające nowoczesne i atrakcyjne warunki zdobywania wiedzy. Dokładamy wszelkich starań by było to też miejsce przyjazne dla uczniów, w którym mogą odpocząć po intensywnym wysiłku umysłowym w czasie lekcji.

W bibliotece szkolnej LO Nr III w Otwocku pracowali: Małgorzata Walerych, Izabela Kuśmirek, Małgorzata Rosłoniec, Iwona Kurach, Piotr Rudzki, Cecylia Krzemińska, Elżbieta Bursztyka, Magdalena Tobiasz, Barbara Galbarczyk, Joanna Setnikowska, Grzegorz Kopański.

Zbiory

Zbiory naszej biblioteki uzupełniane są zgodnie z  rozeznaniem pracowników biblioteki oraz zgłoszeniami uczniów i nauczycieli wpisanymi do zeszytu dezyderatów.

 Obecnie w naszej bibliotece znajdziesz:

  • 11 556 książek
  • 455 płyt, kaset
  • 27 tytułów prenumerowanych czasopism

Zbiory biblioteki dostosowane są do potrzeb uczniów naszej szkoły. Znajdziecie potrzebne lektury do języka polskiego, opracowania historycznoliterackie, książki popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy, podręczniki i repetytoria do przedmiotów szkolnych, różnego typu słowniki, lektury w języku obcym angielskim i hiszpańskim oraz beletrystykę systematycznie uzupełnianą przez zakup nowości wydawniczych.

Dla nauczycieli i rodziców gromadzimy nowości z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki nauczania.

Zbiory ułożone są zgodnie z UKD czyli Uniwersalną Klasyfikacją Dziesiętną, w której odpowiednim działom wiedzy przypisane są numery:

Dział 0 - Dział ogólny

Dział 1 - Filozofia. Psychologia

Dział 2 - Religia. Teologia. Religioznawstwo

Dział 3 - Nauki społeczne. Prawo. Administracja

Dział 4 - Dział wolny

Dział 5 - Matematyka. Nauki przyrodnicze

Dział 6 - Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo

Dział 7 - Sztuka. Rozrywka. Sport

Dział 8 - Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna

Dział 9 - Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia

 

© Liceum Ogólnokształcące Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2018 facebook

EU e-Privacy Directive