Procedury

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

1) Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2018/2019 dostępne są tutaj.

2) Załączniki do procedur maturalnych w roku szkolnym 2018/2019 dostępne na stronie OKE.

3) Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

 

EU e-Privacy Directive