Skład Rady rodziców

Przewodnicząca: Dorota Siarkiewicz

Wiceprzewodniczący: Paweł Kołodziej

Sekretarz: Agata Szwarczewska

Skarbnik: Grażyna Łapa

Członek Zarządu: Artur Kubajek

© Liceum Ogólnokształcące Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2018 facebook

EU e-Privacy Directive