Skład Rady rodziców

Przewodniczący: Paweł Kołodziej

Wiceprzewodniczący: Grażyna Tomasik-Rudnicka

Sekretarz: Małgorzata Salus

Skarbnik: Marta Żółkowska

Członek Zarządu: Michał Nejfeld

© Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2015