Spotkanie autorskie z profesorem Grzegorzem Kołodko

22 lutego gościł w naszej szkole profesor Grzegorz Kołodko. W spotkaniu wzięli udział uczniowie wszystkich klas o profilu biznesowym i prawno-europejskim.

Prof. zw. dr hab. Grzegorz W. Kołodko – intelektualista i polityk, jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych. Członek Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury. Dyrektor w Centrum Badawczym Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER (www.tiger.edu.pl) w Akademii Leona Koźmińskiego (www.alk.edu.pl). Ekspert organizacji międzynarodowych, doktor Honoris Causa dziesięciu zagranicznych uniwersytetów. W interdyscyplinarnych pracach naukowych zajmuje się polityką rozwoju, długofalowymi zmianami systemowymi oraz problemami globalizacji. Wykłada na całym świecie.

W 1989 roku uczestniczył w historycznych obradach Okrągłego Stołu. Jako wicepremier i minister finansów w latach 1994-97 doprowadził Polskę do rekordowego tempa wzrostu w Europie oraz do członkostwa w OECD. Pełniąc to stanowisko powtórnie w latach 2002-03 odegrał ważną rolę w procesie integracji z Unią Europejską. Autor i redaktor naukowy 50 książek oraz ponad 400 artykułów i referatów naukowych opublikowanych w 26 językach.

Maratończyk i podróżnik; zwiedził ponad 160 krajów. Meloman i fotograf.”

Profesor Grzegorz Kołodko w Liceum Ogólnokształcącym Nr III im. Juliusza Słowackiego wygłosił wykład pt. „Dokąd zmierza świat i Polska”.

Otrzymaliśmy   przystępne lecz głębokie, akademickie i intelektualne spojrzenie na bardzo trudne tematy gospodarki, zmian społecznych i ładu światowego. Profesor mówił o współczesnej ekonomii, o projektowaniu gospodarczej przyszłości. Przekonywał, że ekonomia jest przydatna w kreowaniu i współtworzeniu rzeczywistości. Dość dużo czasu poświecił Grzegorz Kołodko fenomenowi globalizacji. Mówił, że ten megaproces niejedno ma oblicze, gdyż przejawia się w różnych sferach. Ma swoje aspekty polityczne, kulturowe, społeczne, ekonomiczne, ekologiczne i technologiczne. Globalizują się procesy, takie jak handel, inwestycje, finanse a także przepływy siły roboczej, informacje i wyzwania związane z ochroną środowiska przyrodniczego.     Mówił o społecznych i ekologicznych granicach wzrostu, a także o tym, że czekają nas w najbliższym czasie ogromne migracje   ludności do Europy. Omówił także inne zjawiska, jak- kryzys finansowy, problemy z euro, ocieplanie klimatu, potęga Chin i innych rosnących gospodarek, patologiach społecznych. Przekonywał, że rośnie rola mądrości, wiedzy i umiejętności, ale w wielu krajach postsocjalistycznej transformacji można zaobserwować, w odniesieniu do znaczących grup społeczno-zawodowych swoistą zapaść kulturową. Na zakończenie prof. G. Kołodko wyraźnie nawiązując do genialnego swojego portalu internetowego www.wedrujacyswiat.pl, powiedział „wędrujmy dalej, bo jest dokąd”.

Przez 120 minut, bez przerwy, uczestniczyliśmy w niezwykłym wykładzie, logicznym, komunikatywnym, z trafnymi argumentami, barwnymi przykładami, które pozwolą nam lepiej wędrować po ekonomii współczesności i zorientować się na czekające nas wszystkich jutrzejsze wyzwania.

Grzegorz Kopański

Galeria zdjęć

© Liceum Ogólnokształcące Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2018 facebook

EU e-Privacy Directive