Spotkanie z terapeutą uzależnień, Panem Wojciechem Wanatem

Spotkanie z terapeutą uzależnień, Panem Wojciechem Wanatem odbyło się w naszej szkole 23 maja w sali gimnastycznej dla wszystkich uczniów klas pierwszych i drugich. Pierwsze dwugodzinne spotkanie przeznaczone było dla pierwszoklasistów. Kolejne, też dwugodzinne dla uczniów klas drugich. Pan Wojciech Wanat jest z wykształcenia chemikiem, terapeutą uzależnień i realizatorem programów profilaktycznych. Napisał trzy książki, które dotyczą substancji psychoaktywnych: Narkotyki i narkomania. Odlot donikąd”, „W pogoni, w ucieczce. Narkotyki i narkomania”, „Rok w Monarze”. Tytuł spotkania zasugerowany przez   W. Wanata brzmiał „W pogoni za szczęściem… spotkanie z autorem książek…..”. Autor mówił: „My, ludzie z początku XXI wieku, żyjemy w straszliwym pędzie. W pogoni za materialnymi dobrami, statusem, karierą, rzadziej za szczęściem. Ale także w ucieczce przed cierpieniem, samotnością, niespełnieniem własnych oczekiwań. To sprawia, że coraz więcej ludzi sięga po różnego rodzaju „wspomagacze”. Między innymi po narkotyki. Stąd zwiększające się problemy, jakimi są narkomania i jej skutki”.
„Bazując na doświadczeniu zdobytym w trakcie długoletniej pracy z osobami nałogowo zażywającymi narkotyki, autor opisał proces uzależnienia i wszystko, co się z nim wiąże, zagadnienie narkomanii zaś pokazał wszechstronnie – nie stroniąc od nawet drastycznych sformułowań”. Autor mówił dalej o emocjonalnym aspekcie uzależnienia „..
śmiało można stwierdzić, że jest to konsekwencja choroby duszy, próba zrekompensowania sobie pewnych emocji, doznań, a także wzmocnienia ich”. Po godzinnej prelekcji, Wojciech Wanat poprosił zgromadzonych o zadawanie pytań. Ponad godzinę trwały odpowiedzi specjalisty. Co ciekawe, tylko niektóre pytania powtarzały się. Były też pytania filozoficzne: o sposoby życia, o wiarę o znalezienie sił aby pomóc sobie i innym. Po zakończeniu spotkań trwały jeszcze indywidualne rozmowy autora z uczniami.

Grzegorz Kopański

© Liceum Ogólnokształcące Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2018 facebook

EU e-Privacy Directive