Światowy Dzień Zdrowia w Słowaku

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia  piątek - 07.04.2017 - Społeczność Słowaka uczestniczyła w akcji edukacyjno-informacyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku, która została zorganizowana na sali gimnastycznej we współpracy z pedagogami szkolnymi p. Iwoną Woźnicą i p. Dorotą Kuśmirek, nauczycielami wf p. Renatą Raczyńską i p. Arkadiuszem Woźniakiem, biologii p. Piotrem Piórkowskim oraz Samorządem Uczniowskim.

Głównym przesłaniem Światowego Dnia Zdrowia jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy zdrowotne dotyczące społeczeństw na całym świecie, w tym dot. uzależnień i chorób, tj. jak depresja, AIDS, choroby nowotworowe.

W ramach akcji uczestnicy mogli:
- zapoznać się z interesującymi materiałami związanymi z profilaktyką zdrowotną, w tym profilaktyką uzależnień;
- zobaczyć, jak wyglądają płuca palacza;
- sprawdzić za pomocą alkogogli i narkogogli jak wygląda pole widzenia osoby pod wpływem alkoholu i narkotyków i jaka jest jej koordynacja wzrokowo – ruchowa na specjalnym torze przeszkód;
- zrobić pomiar poziomu zawartości tlenku węgla w powietrzu wydychanym z płuc przy pomocy aparatu smokolyzer;
- zobaczyć, jak wygląda Braster, nowoczesne urządzenie do samobadania piersi.

W akcji profilaktycznej wzięło udział ok. 370 uczniów naszej szkoły.

Alkogogle są edukacyjnym narzędziem symulującym wpływ alkoholu na organizm człowieka (spowolnienie czasu reakcji, zmiany w ocenie odległości, podwójne widzenie, obniżenie koncentracji, itp.).   

Narkogogle symulują wiele skutków używania narkotyków lub przedawkowanie leków: dezorientacja, zaburzenia percepcji przestrzeni, zawroty głowy, brak koncentracji, zaburzenia obrazu.

Ponadto, w związku z tematem przewodnim tegorocznego Dnia Zdrowia: "Depresja - porozmawiajmy o niej", p. psycholog Monika Trzepałko wraz z uczniami naszego liceum przygotowała specjalną wystawę edukacyjno - informacyjną o depresji, jej symptomach i sposobach zapobiegania - I.p, przy pokoju 120.

Więcej informacji nt depresji można znaleźć na stronie WHO: Link

Podsumowując naszą akcję, specjalne podziękowania kierujemy do pani Kingi Kotowskiej i pani Urszuli Rechtzygiel, przedstawicielek Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Otwocku, które z pasją poprowadziły z uczniami pogadanki profilaktyczne i zajęcia warsztatowe.

Pedagog Iwona Woźnica

© Liceum Ogólnokształcące Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2018 facebook

EU e-Privacy Directive