Relacja z Konkursu "Wokół Słowackiego 2017"

"Chodzi mi o to, aby język giętki,

powiedział wszystko, co pomyśli głowa"

- słowa Juliusza Słowackiego przeświecały ambitnym miłośnikom brzmienia poezji Juliusza Słowackiego, którzy 07 marca 2017 roku w gmachu naszego liceum walczyli o pierwszeństwo w interpretacji poezji Patrona, czyli Juliusza Słowackiego. Celem konkursu było propagowanie wiedzy o naszym Patronie, kształcenie wrażliwości na słowo poetyckie i rozwijanie umiejętności recytatorskich.

Tegoroczny XI Powiatowy Konkurs Recytatorski "Wokół Słowackiego 2017" objęty został Honorowym Patronatem Starosty Otwockiego. Członek Zarządu Powiatu Otwockiego, Aneta Bartnicka, czynnie wzięła udział w ocenie uzdolnień uczniów, zasiadając w jury. Jednak główny ciężar oceny spoczywał na barkach Kingi Głogowskiej, aktorki, śpiewaczki, występującej w licznych musicalach na scenach Teatru Wielkiego, Teatru Rampa w Warszawie i Teatru Muzycznego w Łodzi. Naszą szkołę reprezentowała w jury polonistka, Ewa Bednarska - Piętka.

Tradycyjnie po wysłuchaniu hymnu Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego w wykonaniu Anety Popławskiej z III e (śpiew) i Damiana Kawki z III c (gitara) nastąpiła recytacja uczniów z liceów i gimnazjów powiatu. Ocenione zostały takie elementy jak: dykcja, opanowanie tekstu, interpretacja i wrażenie artystyczne. Z materią słowa Słowackiego zmagali się młodzi adepci sztuki recytatorskiej, w różnych konwencjach prezentując jej bogactwo.

Jury przyznało następujące nagrody:

I miejsce - Daniel Kankowski z Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Otwocku

II miejsce - Nadia Murawa z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance

III miejsce - ex aequo - Oliwia Zakrzewska z Publicznego Gimnazjum im. B. Prusa w Karczewie

                                       Jan Drewicz z Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Otwocku

Wyróżnienie - Gabriela Wojewódzka z Gimnazjum Nr 4 im. J. Piłsudskiego w Otwocku

Teksty recytowane przez młodzież były różnorodne: od powszechnie znanego "Hymnu. Smutno mi, Boże" po rzadziej wybierane fragmenty "Jana Bieleckiego" czy "Ojca zadżumionych" (tą właśnie przejmującą interpretacją pokonał wszystkich Daniel Kankowski).

Serdecznie dziękujemy szkołom i nauczycielom za przygotowanie uczniów. W tegorocznych konkursach plastycznym i recytatorskim udział wzięły następujące szkoły:

- Publiczne Gimnazjum im. B. Prusa w Karczewie

- Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance

- Publiczne Gimnazjum w Sobieniach - Jeziorach

- Gimnazjum Nr 4 im. J. Piłsudskiego w Otwocku

- Gimnazjum Nr 2 im. I. Sendlerowej w Otwocku

- Katolickie Liceum Humanistyczne im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Otwocku

- Zespół Szkół Gastronomiczno-Ekonomicznych w Otwocku

- Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku

- Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Otwocku

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Otwocku reprezentowanemu przez Anetę Bartnicką za ufundowanie nagród oraz pamiątek dla uczestników konkursu.

Dziękujemy uczniom klasy III c, którzy wzięli na siebie obsługę organizacyjną konkursu: Annie Cholińskiej, Natalii Jankowskiej, Aleksandrze Wachnik i Dominikowi Kawce.

Organizacją konkursu zajął się komitet w składzie: Jolanta Wakulińska, Iwona Woźnica i Ewa Bednarska – Piętka przy wsparciu Dyrekcji. W jury plastycznym zasiadali ponadto: Dorota Kuśmirek i Maciej Pietruszczak.

© Liceum Ogólnokształcące Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2018 facebook

EU e-Privacy Directive