Wyniki V Powiatowego Konkursu Plastycznego "Wokół Słowackiego" 2016/2017

Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Starosty Otwockiego

W dniu 3 marca 2017 r. jury oceniło 32 nadesłane prace plastyczne inspirowane życiem i twórczością Juliusza Słowackiego i przyznało następujące nagrody:

Kategoria gimnazjum:

1. Dominika Chobot - Publiczne Gimnazjum w Sobieniach - Jeziorach; praca "Znamię zbrodni"

2. Oliwia Bartosiak - Publiczne Gimnazjum w Sobieniach - Jeziorach; praca "Goplana - Pani Jeziora"

3. Julia Kęder - Gimnazjum Nr 4 im. J. Piłsudskiego w Otwocku; praca "Niedawno jeszcze"

Kategoria liceum:

1. Damian Wnuk - Liceum Ogólnokształcące Nr III w Otwocku; praca "Rozłączenie"

2. Korina Opanowska - Żak - Katolickie Liceum Humanistyczne; praca "Na sprowadzenie prochów Napoleona"

3. Zuzanna Adamska - Zespół Szkół Gastronomiczno- Ekonomicznych; praca "Biały gołąb smutku"

Serdecznie dziękujemy wszystkim wykonawcom prac, ich opiekunom i szkołom za nadesłane dzieła.

Po odbiór dyplomów i nagród zapraszamy 07.03.17 (wtorek) na godz. 11.45 do Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego przy ulicy Słowackiego 4/10 do sali 226

komitet organizacyjny:

Dorota Kuśmirek, Jolanta Wakulińska, Iwona Woźnica, Ewa Bednarska - Piętka, Maciej Pietruszczak

© Liceum Ogólnokształcące Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2018 facebook

EU e-Privacy Directive